^Hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

CB-PMR

RádioClub Pajštún

Pri prihlasovaní sa do súťaže EBH2016 ma usporiadateľ upozornil, že lokátor ktorý udávam na udanú kótu „Vysoká“ je chybný a mám teda zmeniť lokátor JN88OK na JN88OJ. Nedalo mi to a začal som danú kótu preverovať. Našiel som viacero zdrojov , ale nie jednoznačnú odpoveď. Na koľko je kopec Vysoká relatívne na hranici lokátorov , bolo aj jeho zaradenie do konkrétneho lokátora iné podľa zdroja. Prvotná moja myšlienka bola,že niektoré zdroje majú zle vypočítaný grid prípadne majú problém s prenesením na projekciu. Nedalo mi to a preto som si sám lokátor JN88OK prepočítal zo súradníc WGS84 do nášho súradnicového systému S-JTSK. Podsvietil som pod lokátor ortofoto mapu a zadal som bod so súradnicami vrcholu ( zdroj:https://sk.wikipedia.org/wiki/.....

Lokatory.jpgLokatory2.jpgVysoka2

Taktiež som v GIS-ových nástrojoch pod prepočítaný lokátor podsvecoval rôzne mapové podklady. Z udanej súradnice na wikipédii je zrejmé, že špička Vysokej patrí už do lokátora OK avšak pri podsvietení rôznych GIS podkladov bola špička ešte v lokátore OJ. Už s pohľadu na leteckú snímu človeka viacej presviedča lokátor OK , ale hovorí sa dôveruj ale preveruj a preto nebudem veriť ani súradnici udanej na Wiki. Pred zahájením súťaže EBH2016 si kótu premeriam a s výsledkom vás samozrejme oboznámim.

Tak zatiaľ 73