^Hore

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

CB-PMR

RádioClub Pajštún

Všeobecné povoľovacie podmienky:

CB:

Všeobecné povolenie č. VPR – 23/2012 na používanie frekvenčného pásma 27 MHz (tzv. pásmo CB) pri prevádzkovaní občianskych rádiostaníc, určených na rádiové spojenie fyzických alebo právnických osôb

PMR:

Všeobecné povolenie č. VPR – 20/2012 na používanie frekvenčného pásma 446,000 - 446,100 MHz pri prevádzke rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako PMR 446 

Digitálne PMR:

Všeobecné povolenie č. VPR – 27/2012 na používanie frekvenčného pásma 446,100 - 446,200 MHz pri prevádzke rádiových zariadení pre hlasovú komunikáciu označovaných ako digitálne PMR 446

 zena4.png